شما اینجا هستید

Hesabresi
اطلاعات سایت
مقاله: 0
اعضای حقیقی - پیوسته: 289
اعضای حقیقی - وابسته: 359
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 0
اعضای حقوقی - موسسات: 0
اعضای حقوقی - شرکت ها: 0
اعضای دانشجویی: 8750
به روز رسانی: مرداد 97

چهاردهمین همایش سالانه انجمن حسابداري ايران

نخستیـن همایش جشنـواره ملی 1000 نفـری

مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما

 بیستمین سالگرد تاسیس انجمن حسابداری ایران

 

      نخستین جشنواره ملی 1000 نفری (چهاردهمین همايش سالانه) در روز سه شنبه 14 آذر در سالن اصلي مركز همايش هاي بـين المللي صدا و سيما برگزار شد. بدين وسيله از كليه استادان، حسابرسان، حسابداران، مدیران مالی، متخصصان، صاحبنظران و پژوهشــگران که در این همایش (جشنواره) حضور به هم آوردند تشکر می کنیم.

اخبار کامل نخستین همایش جشنواره حسابداران، حسابرسان، مدیران مالی و مدیران اجرایی را در تاریخ 3 دیماه 1396 از سایت رسمی انجمن ملاحظه نمایید.