رشته های جدید کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی پرندک

0
155

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دفترچه اصلاحیه سازمان سنجش

موسسه آموزش عالی پرندک

رشته های جدید کارشناسی ارشد در دفترچه اصلاحی سازمان سنجش

مدیریت مالی (اصلاحیه دفترچه سازمان سنجش) کدرشته ۲۶۵۴۱

علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) –  (اصلاحیه دفترچه سازمان سنجش) کدرشته ۲۶۵۴۰

+

رشته های کارشناسی ارشد در دفترچه اولیه سازمان سنجش

حسابداری –  کدرشته ۱۴۶۳۴

حسابرسی کدرشته ۱۴۷۴۴

حسابداری مدیریت- کدرشته ۱۴۷۸۴  

حسابداری بخش عمومی کدرشته ۱۴۷۹۹

مالی (مهندسی مالی و مدیریت ریسک)کدرشته ۱۵۸۳۵

مالی (بیمه)  – کدرشته ۱۵۸۴۵    

مالی (بانکداری)کدرشته ۱۵۸۴۳   

مدیریت بازرگانی (بازاریابی)  –کدرشته ۱۵۱۲۱  

مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک) کدرشته ۱۵۲۴۲ 

مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین المللی) کدرشته ۱۵۱۹۳

مدیریت بازرگانی (کارآفرینی)  – کدرشته ۱۵۲۶۵     

جمعا ۱۳ رشته کارشناسی ارشد

۰۲۱-۴۴۸۱۵۴۸۰

۰۲۱-۴۴۸۶۰۵۳۴

www.parandak.ac.ir

دانشگاه پرندک نزدیک ترین موسسه آموزش عالی به تهران می باشد

و از سال ۱۳۸۹ تا کنون در رشته های فوق الذکر برند شده است

و مدرک کارشناسی ارشد توسط وزارت علوم صادر می گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید