اخبار انجمن
همايش سالانه انجمن حسابرسي ايران اصول کاربردي ماليات 7 و 8 آذر ماه 1396...
انجمن حسابرسي ايران ، با مشارکت انجمن حسابرسي ايران ، نخستين کارگاه مرجع استاندارد هاي...
  ماهنامه صنعت و معدن و دکتر ناصر پرتوی-اردیبهشت 96...
رویدادهای مهم
  چهارمین همایش"پیشرفت و توسعه علمی کشور"      چهارمین همایش "...
مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های علمی ایران دوشنبه 8 خرداد...
  امسال مقدمات چاپ اولین فصلنامه علمی –پژوهشی انجمن حسابرسی ایران انجام خواهد شد...

 

 

نشریات انجمن