اخبار

رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال 98

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال 98 حسابداری حسابرسی حسابداری مدیریت حسابداری بخش عمومی مالی _ بیمه مالي-...

متن مصاحبه روزنامه عصر اقتصاد با دکتر ناصر پرتوی

متن مصاحبه روزنامه عصر اقتصاد با دکتر ناصر پرتوی سه قوه تا کنون نتوانستند با فساد مبارزه کنند : ناصر پرتوی ، رئیس هیأت مدیره...

مصاحبه با دکتر ناصر پرتوی در 100 امین شماره مجله حسابرس

مصاحبه با دکتر ناصر پرتوی در 100 امین شماره مجله حسابرس

کسب عنوان انجمن دارای شیب رشد بیش از 100%

افتخاری برای شما اعضای محترم انجمن حسابرسی ایران دریافت لوح و تقدیرنامه انجمن برتر در کشور توسط دکتر جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهور و...

بازار مسکن همچنان در رکود

کلنگی ۱۴۲ درصد گران شد، آپارتمان ۸۱ درصد قیمت یک متر مربع زمین کلنگی در تهران زمستان سال گذشته افزایشی ۱۴۲ درصدی را نسبت به...
- تبلیغات -
“نرم