رویدادهای مهم

دیدار معاون اول رئیس جمهور با سازمان های مردم نهاد در حوزه مبارزه با...

دیدار معاون اول رئیس جمهور با سازمان های مردم نهاد در حوزه مبارزه با فساد، با حضور دکتر ناصر پرتوی رئیس هیات مدیره انجمن...

هفدهمین همایش سراسری حسابداری ایران برگزار شد

هفدهمین همایش سراسری حسابداری ایران برگزار شد هفدهمین همایش سراسری حسابداری ایران در پردیس دانشگاه تهران (قم) در مهر ماه برگزار گردید. همایش های سراسری...

رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال 98

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال 98 حسابداری حسابرسی حسابداری مدیریت حسابداری بخش عمومی مالی _ بیمه مالي-...

مصاحبه با دکتر ناصر پرتوی در 100 امین شماره مجله حسابرس

مصاحبه با دکتر ناصر پرتوی در 100 امین شماره مجله حسابرس
- تبلیغات -
“رادیو