رویدادهای مهم

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

وزارت علوم تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک رشته های کارشناسی ارشد در دفترچه سازمان سنجش حسابداری کدرشته 14617 حسابرسی کدرشته 14689 حسابداری مدیریت کدرشته 14726 حسابداری بخش عمومی کدرشته 14734     مدیریت مالی کدرشته 15741 مالی...

چهارمین آزمون ورودی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی

چهارمین آزمون ورودی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی شروع ثبت نام 2/6/1400 داوطلبان برای ثبت نام به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه نمایند. جهت...

پذیرش دانشجو کارشناسی بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (نزدیک ترین شهر به تهران، کرج و ...) پذیرش دانشجو کارشناسی بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) از...

رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال 1400

رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال 1400   کارشناسی: حسابداری مدیریت مالی مدیریت بازرگانی مدیریت صنعتی   کارشناسی ارشد: حسابداری حسابرسی حسابداری مدیریت ...

اولین شعبه انجمن حسابداری ایران در شهر استانبول

به زودی فعالیت منحصر بفرد انجمن حسابداری ایران اولین شعبه انجمن حسابداری ایران در شهر استانبول در نیمه دوم سال 1400 افتتاح می شود. به اطلاع...

Sidebar

- تبلیغات -
“رادیو