رویدادهای مهم

هفدهمین همایش سراسری حسابداری ایران برگزار شد

هفدهمین همایش سراسری حسابداری ایران برگزار شد هفدهمین همایش سراسری حسابداری ایران در پردیس دانشگاه تهران (قم) در مهر ماه برگزار گردید. همایش های سراسری...

رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال 98

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال 98 حسابداری حسابرسی حسابداری مدیریت حسابداری بخش عمومی مالی _ بیمه مالي-...

مصاحبه با دکتر ناصر پرتوی در 100 امین شماره مجله حسابرس

مصاحبه با دکتر ناصر پرتوی در 100 امین شماره مجله حسابرس

چهارمین همایش”پیشرفت و توسعه علمی کشور”

چهارمین همایش"پیشرفت و توسعه علمی کشور"    چهارمین همایش " پیشرفت و توسعه علمی کشور" با حضور دکتر فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری،...

مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های علمی ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های علمی ایران دوشنبه 8 خرداد 96  مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های علمی ایران در روز دوشنبه 8...
- تبلیغات -
“رادیو