رویدادهای مهم

دستاوردی بزرگ توسط انجمن حسابداری ایران افتتاح دفتر انجمن حسابداری ایران در شهر...

دستاوردی بزرگ توسط انجمن حسابداری ایران افتتاح دفتر انجمن حسابداری ایران در شهر استانبول انجمن حسابداری ایران با همکاری انجمن حسابرسی ایران، در راستای توسعه تعاملات...

شعبه جدید انجمن در استانبول

آدرس شعبه انجمن حسابداری ایران در شهر استانبول ترکیه در مرداد ماه اطلاع رسانی خواهد شد.  

سال 1401همراه باسلامتی و دلی خوش برای شما باشد.

سال 1401همراه باسلامتی و دلی خوش برای شما باشد.  

تعطیلات انجمن

انجمن از روز سه شنبه 1400/12/24 لغایت سه شنبه 1401/01/16 تعطیل می باشد.

Sidebar

- تبلیغات -
“رادیو