رویدادهای مهم

رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال 98

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال 98 حسابداری حسابرسی حسابداری مدیریت حسابداری بخش عمومی مالی _ بیمه مالي-...

مصاحبه با دکتر ناصر پرتوی در 100 امین شماره مجله حسابرس

مصاحبه با دکتر ناصر پرتوی در 100 امین شماره مجله حسابرس

چهارمین همایش”پیشرفت و توسعه علمی کشور”

چهارمین همایش"پیشرفت و توسعه علمی کشور"    چهارمین همایش " پیشرفت و توسعه علمی کشور" با حضور دکتر فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری،...

مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های علمی ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های علمی ایران دوشنبه 8 خرداد 96  مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های علمی ایران در روز دوشنبه 8...

امسال مقدمات چاپ اولین فصلنامه علمی –پژوهشی انجمن حسابرسی ایران انجام خواهد شد

امسال مقدمات چاپ اولین فصلنامه علمی –پژوهشی انجمن حسابرسی ایران انجام خواهد شد
- تبلیغات -
“نرم