رویدادهای مهم

دستاوردی بزرگ توسط انجمن حسابداری ایران افتتاح دفتر انجمن حسابداری ایران در شهر...

دستاوردی بزرگ توسط انجمن حسابداری ایران افتتاح دفتر انجمن حسابداری ایران در شهر استانبول انجمن حسابداری ایران با همکاری انجمن حسابرسی ایران، در راستای توسعه تعاملات...

شعبه جدید انجمن در استانبول

آدرس شعبه انجمن حسابداری ایران در شهر استانبول ترکیه در مرداد ماه اطلاع رسانی خواهد شد.  

Sidebar

- تبلیغات -
“رادیو