درخواست فرم دوره DBA

علاقه مندان به شرکت در دوره عالی DBA می توانند با تکمیل فرم الکترونیکی زیر در خواست خود را برای دریافت فرم های ثبت نام دوره اعلام نمایند . لازم به ذکر است که انجمن حسابداری ایران پس از بررسی اولیه و گزینش اولیه داوطلبان اقدام به ارسال فرم های دوره خواهد نمود.

Sidebar

- تبلیغات -
“رادیو