اعضای حقوقی – دانشگاه‌ها

عنوان
آزاد اسلامی واحد شیراز
آزادشهر(سما)
آموزشکده فنی و حرفه ای آزاد آمای سبز کوثر
بوشهر (سما)
حکیمان بجنورد
دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد
دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر
دانشگاه آزاد واحد گرمی
دانشگاه سناباد
سما آزادشهر
سما بندرانزلی
سما لنگرود
سما واحد اراک
سما واحد اسلامشهر
سما واحد بروجرد
سما واحد بندرعباس
سما واحد تبریز
سما واحد رشت
سما واحد رودهن
سما واحد زنجان
سما واحد ساری
سما واحد سهند
سما واحد شیروان
سما واحد فیروزآباد
سما واحد قوچان
سما واحد لاهیجان
سما واحد مراغه
سما واحد مسجد سلیمان
سما واحد مشهد
سما واحد ملایر
سما واحد نیشابور
سما واحد کرج
سما واحد کرمان
سما واحد گرمسار
سما واحد گرگان
سما واحد گچساران
سما واحد یزد
سماء واحد اسلامشهر
سوسنگرد(آزاد)
شفق تنکابن
صنعتی مالک اشتر
غیرانتفاعی گلستان
موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی بصیر آبیک
کرج (آزاد اسلامی)
کرج (سما)
کرمان(آزاد اسلامی)

Sidebar

- تبلیغات -
“رادیو