امسال مقدمات چاپ اولین فصلنامه علمی –پژوهشی انجمن حسابرسی ایران انجام خواهد شد

0
1042

امسال مقدمات چاپ اولین فصلنامه علمی –پژوهشی

انجمن حسابرسی ایران انجام خواهد شد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید