رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال 98

http://www.parandak.ac.ir/node/1033

0
18982

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی پرندک

رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال ۹۸

حسابداری

حسابرسی

حسابداری مدیریت

حسابداری بخش عمومی

مالی _ بیمه

مالي- مهندسي مالي و مديريت ريسک

مدیریت بازرگانی _ کارآفرین

مدیریت بازرگانی بین الملل

مدیریت بازرگانی _ استراتژیک

مدیریت بازرگانی _ بازاریابی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید