رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال 1400

0
1631

رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال ۱۴۰۰

 

کارشناسی:

 1. حسابداری
 2. مدیریت مالی
 3. مدیریت بازرگانی
 4. مدیریت صنعتی

 

کارشناسی ارشد:

 1. حسابداری
 2. حسابرسی
 3. حسابداری مدیریت
 4. حسابداری بخش عمومی
 5. مالی – مهندسی مالی و مدیریت ریسک
 6. مدیریت مالی
 7. مالی – بیمه
 8. مالی – بانکداری
 9. مدیریت بازرگانی – بازاریابی
 10. مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی
 11. مدیریت بازرگانی – استراتژیک
 12. مدیریت بازرگانی – کارآفرینی
 13. علوم اقتصادی – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید