پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

0
3231

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی پرندک

رشته های کارشناسی ارشد در دفترچه سازمان سنجش

حسابداری کدرشته ۱۴۶۱۷
حسابرسی کدرشته ۱۴۶۸۹
حسابداری مدیریت کدرشته ۱۴۷۲۶
حسابداری بخش عمومی کدرشته ۱۴۷۳۴
   
مدیریت مالی کدرشته ۱۵۷۴۱
مالی (مهندسی مالی و مدیریت ریسک) کدرشته ۱۵۷۶۲
مالی (بیمه) کدرشته ۱۵۷۷۱
مالی (بانکداری) کدرشته ۱۵۷۶۸
   
مدیریت بازرگانی (بازاریابی) کدرشته ۱۵۰۷۵
مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک) کدرشته ۱۵۱۶۸
مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین المللی) کدرشته ۱۵۱۲۴
مدیریت بازرگانی (کارآفرینی) کدرشته ۱۵۱۸۴

جمعا ۱۲ رشته کارشناسی ارشد

۰۲۱-۲۲۹۰۹۲۱۲                                       ۰۲۱-۲۲۲۷۶۵۳۰

www.parandak.ac.ir                                          http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=7295                     

دانشگاه پرندک نزدیک ترین موسسه آموزش عالی به تهران می باشد و از سال ۱۳۸۹ تا کنون در

رشته های فوق الذکر برند شده است و مدرک کارشناسی ارشد توسط وزارت علوم صادر می گردد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید