پذیرش دانشجو کارشناسی بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی)

0
1118

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی پرندک

(نزدیک ترین شهر به تهران، کرج و …)

پذیرش دانشجو کارشناسی بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی)

از طریق سایت سازمان سنجش

حسابداری کدرشته ۱۸۲۸۵

مدیریت مالی کدرشته ۱۸۲۸۸

مدیریت بازرگانی کدرشته ۱۸۲۸۶

مدیریت صنعتی کدرشته ۱۸۲۸۷

http://register1.sanjesh.org/CsSar140005/

https://parandak.ac.ir/

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید